Sposób działania

Envirox™ - Działanie katalityczne tlenku ceru. czytaj więcej...

Envirox™ zapewnia efektywność paliwa poprzez dwa odrębne mechanizmy.

  1. Dwutlenek ceru jest inicjatorem typu redoks pozwalającym utrzymać optymalną ilość tlenu w komorze spalania, co prowadzi do czystszego procesu spalania i zwiększenia mocy.
  2. Dodatkowo znacząco obniżona jest energia aktywacji utleniania nagarów, przy której nagar węglowy zostaje spalany, pozwalając na przywrócenie i utrzymanie charakterystyki roboczej silnika możliwie najbliżej parametrów fabrycznych.

Typowym niedomaganiem silnika wysokoprężnego jest nierówna dystrybucja tlenu i paliwa, co ogranicza osiągi silnika. W odróżnieniu od silników benzynowych, w silnikach diesla paliwo nie jest wstępnie mieszane z powietrzem, co skutkuje w powstawaniu punktów o wysokiej i niskiej koncentracji tlenu w komorze silnika. W miejscach o wysokiej koncentracji tlenu, proces spalania wytwarza NOx, w miejscach o niskim stężeniu, w wyniku spalania powstają niespalone węglowodory (sadza).

To nierówne rozłożenie dystrybucji tlenu ogranicza maksymalne osiągi robocze w każdym cyklu roboczym silnika.

Nano-cząstki CeO2 działają, jako nośnik tlenu poprzez uczestnictwo oraz redystrybucję tlenu w silniku podczas procesu spalania a jednocześnie powodują przyspieszanie procesu spalania.

W procesie spalania, każda drobina uwalnia oraz przekazuje swój powierzchniowy ładunek tlenu do procesu spalania silnika. Po przekazaniu, cząstka powoduje szybkie przepłukanie tlenem przekazując go w tempie ponad 100 milionów razy na cykl spalania w celu utrzymania stabilności strukturalnej. Proces ten zapewnia bardziej jednorodną dyspersję tlenu w całej objętości komory silnika. Czas trwania tego procesu wynosi mniej niż 2 milisekundy.

W rezultacie uzyskujemy wyższe stężenie oraz bardziej jednorodną dyspersję tlenu, co daje szybsze i bardziej efektywne oraz kompletne spalanie. Ostatecznie, działanie to zapewnia większą moc ruchu tłoka przy mniejszym zużyciu paliwa.

W procesie tym CeO2 odwraca proces akumulacji sadzy na ściankach cylindrów a jednocześnie zmniejsza NOX, CO, CO2 oraz niespalone węglowodory w trakcie normalnej pracy.

Silnik bez nagaru to silnik sprawny.

W silniku wysokoprężnym tworzy się znaczna ilość sadzy, która może przywierać do wewnętrznych powierzchni komór spalania jako osad wraz z mgłą olejową układu smarowania. Osady te z kolei pogarszają pracę silnika z uwagi na opory tarcia oraz utratę ciepła powierzchni wewnętrznych. Mimo iż głowica oraz ścianki komory pozostają względnie chłodne w odniesieniu do płomienia spalania, to temperatura mimo wszystko oscyluje w granicach pomiędzy 200 a 500oC. Jest to dokładnie przedział w którym znajduje się temperatura aktywacji węgla dla nano-cząstek tlenku ceru i dlatego osady węglowe ulegają stopniowemu utlenianiu i usuwaniu z silnika pozwalając na bardziej wydajną pracę oraz obniżenie zużycia paliwa.

PROJEKT I WYKONANIE -> KONTAKT